TELEFON +48 606-44-66-55
GODZINY PRACYPon - Pt 9:00 - 16:00
KONTAKT

Ochrona

 
 

Ochrona STAŁA, DORAŹNA

Nasi pracownicy przechodzą staranną procedurę selekcyjną, sprawdzani są pod względem poprzednich miejsc pracy, karalności jak i predyspozycji do wykonywania zawodu agenta ochrony. Przed przystąpieniem do pracy przechodzą przeszkolenie zakończone sprawdzianem kwalifikacyjnym.

Stosujemy wysokie kryteria doboru pracowników, co pozwala nam na wyselekcjonowanie osób dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami. Ponadto zatrudnieni pracownicy są systematycznie szkoleni w celu podwyższania kwalifikacji zawodowych W strukturze ochrony znajdują się również:

Kierownik zmiany (szef ochrony)/ pracownik monitoringu – osoba bezpośrednio odpowiedzialna za stan i jakość ochrony obiektu na swojej zmianie.

Koordynator ds. Ochrony fizycznej – osoba przypisana do danej grupy i kategorii obiektów (obiekty handlowe, przemysłowe itd.) odpowiedzialna za grupę konkretnych, wydzielonych obiektów w danym regionie, pracowników ochrony na tych obiektach, bezpośrednio nadzorująca kierownika ochrony, odpowiedzialna za kontakt z przedstawicielami Zleceniodawcy.

Zapewniamy naszym pracownikom możliwość ukończenia kursu pozwalającego na uzyskanie licencji pracownika ochrony, szkolenia BHP, P-Poż. Oraz korzystanie z Sali treningowej. Dla pracowników dysponujących zezwoleniem na broń palną umożliwiamy korzystanie ze strzelnicy co najmniej raz w tygodniu. 

Ochrona fizyczna

Ochrona fizyczna polega na stałym lub czasowym [doraźnym] wykonywaniu czynności zgodnych z zapisami umownymi i regulaminem przez pracowników ochrony na terenie chronionego obiektu. 
Nasi pracownicy przechodzą staranną procedurę selekcyjną. Przed przystąpieniem do pracy przechodzą przeszkolenie zakończone sprawdzeniem kwalifikacyjnym

Audyt bezpieczeństwa

Wykonujemy również audyty bezpieczeństwa, które pozwalają na bardzo dokładne zobrazowanie stanu bezpieczeństwa na danym obiekcie i pozwalają na określenie potrzeb związanych z podniesieniem bezpieczeństwa biernego i czynnego obiektu. 
Zakres obowiązków pracowników ochrony: 

 • ochrona przed włamaniem do obiektów, zaborem lub uszkodzeniem mienia znajdującego się w obiekcie należącym do Państwa, 
 • interwencja wobec osób zakłócających porządek publiczny na chronionym terenie, 
 • obsługa telewizji przemysłowej 
 • po zakończonej pracy, kontrola zamknięcia pomieszczeń oraz zabezpieczeń technicznych 
 • stałe patrolowanie chronionego terenu ze szczególnym uwzględnianiem miejsc o zwiększonym zagrożeniu 
 • kontrola ruchu osobowego i samochodowego
 • przestrzeganie przez pracowników ochrony, regulaminów i przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie ochronionego obiektu 

PATROL INTERWENCYJNY

Zadaniem grup interwencyjnych jest dotarcie do obiektu w jak najkrótszym czasie i podjęcie działań mających na celu sprawdzenie obiektu i ewentualne ujęcie sprawców. Jednocześnie operator Centrum Monitorowania Alarmów może przekazać odebrane informacje służbom specjalnym, takim jak: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe oraz właścicielowi obiektu. Taka ochrona jest skuteczna, dzięki szybkiej reakcji na każde zgłoszenie.
W ramach umowy otrzymają Państwo bezpłatnie następujące usługi:

 • możliwość wywołania próbnego alarmu (sygnał włamaniowy) dwa razy w miesiącu;
 • kontrola czasu załączeń i wyłączeń systemu alarmowego (na życzenie Klienta);
 • telefoniczne sprawdzanie sytuacji w obiekcie po wywołanym alarmie (operator telefonuje pod wskazany numer, sprawdza przyczynę i okoliczności alarmu, udziela pomocy lub porady);
 • sprawdzanie stanu linii telefonicznej i elektroniczne wykrywanie uszkodzeń;
 • prewencyjne kontrole chronionego obiektu przez grupy interwencyjne;
 • oznaczenie obiektu tablicami i naklejkami ostrzegawczymi.

Zabezpieczenia techniczne

Oferujemy Państwu kompleksową ochronę, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań zabezpieczeń technicznych, zastępując tym samym całkowicie tradycyjną ochronę fizyczną obiektu. Pozwoli to na znaczne obniżenie kosztów ochrony, poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych technicznych systemów zabezpieczeń, takich jak : system alarmowy zewnętrzny i wewnętrzny oraz monitoring wizyjny. Wszystkie usługi wykonywane są przez doświadczonych pracowników, posiadających nie tylko wieloletni dorobek zawodowy w tym zakresie, ale wiedzę i umiejętności, pozwalające na przygotowanie oferty, spełniającej Państwa oczekiwania i gwarantującej najwyższą jakość usług. Każde zlecenie jest traktowane indywidualnie. Przygotowując ofertę działamy kompleksowo, analizując wszystkie aspekty mające wpływ na jakość świadczonych usług. Przy instalacji technicznych systemów zabezpieczeń bierzemy pod uwagę nie tylko położenie obiektu, jego rozmiar oraz infrastrukturę, ale również typ prowadzonej działalności czy topografię terenu. 

KOMPLEKSOWY MONITORING

Oferta kompleksowego monitoringu, wymaga odpowiedniej integracji systemów zabezpieczeń, w sposób umożliwiający wymianę danych między nimi. Ponadto, proponowane przez nas rozwiązania pozwalają na zmechanizowanie wielu zadań, dzięki czemu zarządzanie bezpieczeństwem obiektu jest o wiele łatwiejsze i sprawniejsze

MONITORING GPS POJAZDÓW

Proponujemy kompleksowy system monitorowania pojazdów. Bazuje on na przejrzystej, łatwej w obsłudze aplikacji doskonale wspomagającej zarządzanie w firmie. Dostęp do informacji, zwiększenie bezpieczeństwa oraz kontrola nad kosztami pozwala skuteczniej i trafniej podejmować decyzje. 
Wykorzystanie technologii GPS, GPRS oraz odczyt danych z magistrali CAN pozwala na zmniejszanie kosztów eksploatacji (przede wszystkim kosztów paliwa), zredukować nadużycia oraz optymalnie wykorzystać monitorowaną flotę. 
System składa się z sterownika GPS/GPRS który co kilkanaście sekund (lub częściej) przekazuję na serwer informację z pojazdu. Następnie na naszym serwerze i poprzez aplikację użytkownik otrzymuje przetworzone dane o wybranych pojazdach. System wykorzystuje dokładne mapy Polski i Europy oraz umożliwia korzystanie z map Google. 
Nasza oferta dotyczy dwóch segmentów – systemów logistycznych i systemów ochronnych

Logistyka

Transport i spedycja

System pozwala na monitorowanie pojazdów zarówno w kraju, jak i dzięki korzystnych pakietom roamingowym poza jego granicami. Oto wybrana funkcjonalność oferowana naszym klientom:
Kontrola paliwa m.in.:

 • odczyt danych z wtrysków paliwa (średnie spalanie z CAN) 
 • odczyt danych z sond paliwa 
 • możliwość zainstalowania zabezpieczenia wlewu paliwa 
 • możliwość odczytu z poziomu paliwa z pływaka 

Kontrola ładunku m.in.: 

 • monitorowanie otwarcia/zamknięcia przestrzeni ładunkowej 
 • możliwość zainstalowania dodatkowych termometrów 
 • możliwość kontroli pracy sprzętu peryferyjnego np. HDS, kompresor, pompa 

Weryfikacja pracy kierowców m.in.:

 • autoryzacja/identyfikacja kierowców 
 • kontrola pracy kierowców (systemowa weryfikacja kart drogowych) 
 

Firmy zatrudniające handlowców

System umożliwia lepsze zarządzanie oraz kontrolę pracy działu handlowego. Podstawowymi instrumentami do tego są:

 • możliwość planowanie i weryfikacja harmonogramu prac 
 • możliwość monitorowania jazd prywatnych i służbowych 
 • raport odwiedzin u klientów 
 • możliwość podziału w raportach eksploatacyjnych na okresy (np. w czasie pracy, po pracy i w weekend) dzięki czemu dane o przebiegu, spalaniu i tankowaniach będą o wiele czytelniejsze 
 

Sprzęt specjalistyczny (budowlany, rolniczy itd.)

W przypadku systemów dedykowanych do sprzętu specjalistycznego system konfigurujemy pod względem specyfiki jego użytkowania i danych jakimi klient jest zainteresowany. Najczęściej proponujemy klientom:

 • możliwość monitorowania motogodzin pracy sprzętu 
 • możliwość pracy z uwzględnieniem pracy na biegu jałowym 
 • kontrolę paliwa 
 • kontrolę pracy sprzętu w zdefiniowanych, obowiązkowych obszarach 

50Ochranianych obiektów
80Zadowolonych klientów
125Monitorowanych pojazdów
40Nasz personel